Asbestkeuring

Voor het uitvoeren van asbestsanerende werkzaamheden is een asbestkeuring noodzakelijk (Arbobesluit Hoofdstuk 4, Afdeling 5). Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek voor werken met asbest in de asbestsanering heeft een tweeledig doel:

  • begeleiding van betreffende medewerkers;
  • het geven van adviezen aan de medewerker en de werkgever ter voorkoming van gezondheidsschade.

De standaard asbestkeuring is inclusief een geneeskundige verklaring van geschiktheid voor het werken met buitenlucht afhankelijke adembescherming. Voor de groep van asbest-ruimers, die naast de aan de keuring gestelde eisen (die samenhangen met de beschermende pakken) ook met persluchtmaskers werken (buitenlucht onafhankelijke adembescherming), gelden tevens eisen die vergelijkbaar zijn met de eisen ten aanzien van brandweerlieden (persluchtkeuring).

U neemt het volgende mee naar de keuring

  • geldige legitimatie (rijbewijs / paspoort);
  • eventueel medicijnen die u gebruikt;
  • uw PSL boekje.

Het urineonderzoek vindt tijdens de keuring plaats.

Als u met asbest werkt moet u gekeurd worden. U wordt gekeurd bij indiensttreden en vervolgens elke 3 jaar. Voor het werken met een persluchtmasker onder fysiek zware omstandigheden geldt:

  • tot 50 jaar: eens per 2 jaar;
  • boven 50 jaar: eens per jaar.

Na afloop ontvangt u een pasje Geneeskundige Verklaring wanneer het resultaat van de keuring gunstig was. De geldigheidsduur van de keuring is afhankelijk van uw werkzaamheden en leeftijd, zie bovenstaande.

De werkgever is verplicht om het onderzoek aan te bieden. Deze verplichting geldt indien blootstelling aan asbest boven de grenswaarde plaatsvindt (risicoklassen 2 en 3).

Onderzoek moet plaatsvinden:

  • voor aanvang van de blootstelling aan asbeststof;
  • zolang de blootstelling plaatsvindt ten minste eenmaal in de drie jaar.

Het Arbo-informatieblad (A1 blad) publicatie 3 “asbest” geeft u toegankelijke en praktische informatie.

 

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.