Bodemsaneringskeuring A B C

De bodemsaneringskeuring is het arbeidsgezondheidskundig onderzoeken van medewerkers die werkzaamheden verrichten in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water o.a. in het kader van bodemsanering.

Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek is gericht op een vroegtijdige ontdekking van mogelijke gezondheidsschade en tevens gericht op de beoordeling van de geschiktheid voor deze werkzaamheden. Wij verrichten alle bodemsaneringskeuringen type A B C volgens de CROW 132-regelgeving:

  • type A of A+B overdrukcabine;
  • type A+B adembescherming;
  • type A+B+C buitenlucht onafhankelijke ademlucht, bijzondere gevallen.

U neemt het volgende mee naar de keuring

  • ingevulde vragenlijst;
  • identiteitsbewijs;
  • eventuele medicijnen en brieven van specialisten;
  • bril of lenzen met de sterkte hierbij;
  • uw PSL boekje.

Het urineonderzoek vindt tijdens de keuring plaats.

De uitslag luidt:

  • geschikt of ongeschikt:
  • geschikt onder voorwaarden.

De geschiktheidsverklaring heeft een geldigheidsduur
van 1 jaar.

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.