Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

De achtergrond van onze zienswijze op Preventief Medisch Onderzoek (PMO) vindt u hier. Het uitvoeren van PMO's is altijd maatwerk, want geen sitiuatie is hetzelfde. Daarom komen wij graag met u in gesprek zodat wij voor u het meest effectieve PMO kunnen opstellen. Onze PMO's voldoen aan de wet- en regelgeving.

Het eerste deel van het PMO bestaat uit het invullen van een digitale of papieren vragenlijst door een medewerker. Deze vragenlijst bestaat uit algehele gezondheidsvragen, aangevuld met specifieke functiegerichte vragenlijsten, zoals bijvoorbeeld de vragenlijst: 'beeldschermwerk', WAI  (Work Ability Index),'asbest', fysieke belasting' of de vragenlijst 'leefstijl'.

Het tweede deel van het PMO bestaat uit een medisch onderzoek. Het medisch onderzoek wordt eerst samengesteld op basis van arbeidsgebonden risico's, gelegen in het werk. Het medisch onderzoek kan onder anderen bestaan uit onderstaande onderzoeken:

 • lengte, gewicht en BMI;
 • bloeddruk en pols;
 • meting vetpercentage;
 • lichamelijk onderzoek;
 • gehoortest;
 • ogentest;
 • longfunctieonderzoek;
 • hartfilmpje;
 • inspanningstest + hartfilmpje;
 • urineonderzoek;
 • bloedonderzoek.

Individuele rapportage

Medewerkers ontvangen een mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van alle uitslagen inclusief adviezen. Privacy van de medewerkers wordt gewaarborgd. daarom mag individuele c.q. tot op de persoon herleidbare informatie niet aan de werkgever worden verstrekt.

Werkgevers rapportage

Als werkgever ontvangt u een gesegmenteerde rapportage, die niet kan worden herleid tot individuele medewerkers. Het analyseren van deze rapportage geeft u inzicht in de gezondheidsstatus van uw organisatie als geheel.

Segmentaties

Ook op functie- of afdelingsniveau en andere segmentaties kunnen wij rapportages voor u samenstellen, de uitgebreide mogelijkheden bespreken wij graag met u. Hierdoor kunt u segmenten optimaliseren en de duurzame inzetbaarheid van uw mensen vergroten.

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.