Nieuwe beleidsregels voor zieke werknemers

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 april jl. de nieuwe beleidsregels
‘De zieke werknemer’ gepubliceerd.

De aangescherpte beleidsregels bevatten actuele informatie voor werknemers, werkgevers en andere partijen die gegevens over de gezondheid van (zieke) werknemers verwerken.

Veel mensen zijn zich onvoldoende bewust van de (financiële) consequenties als mocht blijken dat er onzorgvuldig is omgegaan met privacygegevens van derden.

Wij adviseren u kennis te nemen van de inhoud van dit artikel en daar ook naar te handelen.

Onderstaand vindt u de link naar dit artikel:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/beleidsregels_de_zieke_werknemer.pdf