De organisatiescan

Deze Organisatiescan is bedoeld voor u als werkgever om een blauwdruk te krijgen van de stand van zaken inzake het beleid en de uitvoering op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van uw organisatie en uw mensen.

De uitkomsten geven u een beeld welke zaken binnen uw organisatie goed zijn geregeld en welke nog aandacht en verbetering behoeven. U kunt doelstellingen formuleren en een plan opstellen hoe deze te bereiken.

Graag zijn we u hierbij behulpzaam middels het analyseren van uw gegevens en door deze te bespreken met de directie of bestuurder.

U ontvangt hierna een adviesrapport met hierin vermeld

  • een beeld van de positieve punten;
  • een beeld van de verbeterpunten;
  • aanbevelingen om uw beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn verder te verbeteren;
  • de Risico-Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) met Plan van Aanpak;
  • het verzuimbeleid en de uitvoering.