Werk en verlies

Verliezen in het privéleven van de medewerker kunnen leiden tot verminderd werkplezier of ziekteverzuim.
Er zijn vele soorten verlies, te denken valt aan een sterfgeval, maar ook een scheiding, verlies van gezondheid of werk.

Een rouwproces is een heel onzekere periode. De medewerker weet niet wat hem/haar overkomt.
Gevoelens van verdriet, ontkenning, boosheid, angst en schuld wisselen elkaar af.
Dit geeft vaak het gevoel ergens in meegezogen te worden en het is lastig om grip te krijgen op het leven.
In dit proces dient de medewerker vier ‘rouwtaken' te vervullen; 1 aanvaarden van verlies, 2 ervaren van de pijn van het verlies, 3 zich aanpassen aan de veranderde situatie, en 4 weer leren houden van het leven en andere mensen.
Het kost tijd, energie en vooral pijn om deze taken tot een goed einde te brengen.
Sociale steun is in dit proces van grote betekenis voor de medewerker.

Terugkomst op het werk kan de medewerker onbegrijpelijke en confronterende ervaringen opleveren door misverstanden en verkeerde opvattingen over het normale rouwproces.
De bedrijfsmaatschappelijk werker van Vechtstad Consultancy kan helpen door de medewerker en de omgeving (leidinggevende en collega's) goede informatie over het rouwproces te geven.
Gedeeltelijke werkhervatting, goede begeleiding en coaching van de werksituatie zijn belangrijk om de medewerker ruimte te geven aan het rouwproces te werken, terwijl voorkomen wordt dat hij/zij afglijdt in een sociaal isolement en/of onnodig lang ziekteverzuim.

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.