Fysieke belasting

Deze training is bestemd voor die mensen die in hun werk worden geconfronteerd met lichamelijk belastende werksituaties, waaronder repeterend bewegen, tillen, dragen, duwen en trekken alsook langdurig in ongunstige werkhoudingen werken.

Een groot deel van de werknemers die klachten ervaren tijdens het werk of als gevolg van ziekte niet kunnen werken, kampt met klachten in spieren, pezen, banden en gewrichten. De medewerker zelf speelt een cruciale rol in het voorkomen van klachten. In hoeverre wordt er optimaal gebruik gemaakt van de verschillende mogelijkheden binnen de eigen werksituatie?

De training kent een kort theoretisch gedeelte, waarbij het vooral gaat om inzicht in oorzaken van lichamelijke (over-)belasting. In het praktische gedeelte worden basisvaardigheden uitgelegd en geoefend. Ook wordt ingegaan op mogelijke drempels die kunnen bestaan om niet datgene te doen waarvan men wel weet dat het verstandig is. Aanpassingen aan specifieke wensen zijn mogelijk, zoals het vooraf verzamelen van foto- en videomateriaal tijdens de feitelijke werkzaamheden.

De Training Fysieke Belasting leert uw mensen op een praktische wijze een pakket basisregels en basisvaardigheden aan, om de werkzaamheden op een gezonde en verantwoorde wijze uit te kunnen voeren.

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.