Certificeringen

Onze certificeringen zijn niet alleen een periodieke bekroning op ons kwaliteitsmanagementsysteem, zij zijn meer dan dat. Wij werken er dagelijks aan om ruimschoots te voldoen aan doelstellingen en verwachtingen van onze klanten, relaties, collega's en leveranciers.

ARBO-certificaat

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: het verrichten van de wettelijke taken conform de Arbowet, voor de externe arbodienst, geldig tot 15 september 2018.

     Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA)

NEN-EN-ISO 9001:2008

In september 2012 is Vechtstad Consultancy BV NEN-ISO 9001:2008 gecertificeerd door de certificerende instelling DNV Business Assurance.

Dit certificaat is geldig voor de volgende scope: het uitvoeren van onderzoek, advies, en evaluatie op het gebied van arbeidsveiligheid, arbeidshygiëne, arbeidsorganisatie en bedrijfsgezondheidszorg, geldig tot 15 september 2018.

      NEN-EN-ISO 9001:2008