Ongewenste omgangsvormen

In deze training van twee dagdelen leert u de taken en verantwoordelijkheden van een vertrouwenspersoon kennen.
Tot deze taken behoren hulp bieden en advies geven bij ongewenste omgangsvormen binnen uw organisatie, zoals pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld, sociale isolatie en discriminatie.

De training is praktisch met relevante onderwerpen en oefeningen, u leert en oefent in de volgende onderwerpen:

  • gespreksvaardigheden, luisteren;
  • onafhankelijk te zijn;
  • advies te geven, de cliënt te ondersteunen en begeleiden;
  • advisering over de te volgen procedure na een melding en mogelijke oplossingen.

Het accent ligt op het aanleren van deze basisvaardigheden, zodat u na de training als vertrouwenspersoon ingezet kunt worden.

Als vertrouwenspersoon hebt u een signalerende functie en levert een bijdrage aan het beleid ter voorkoming van ongewenste omgangvormen.

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.