Verzuimgesprekken voor leidinggevenden

Leidinggevenden en medewerkers zijn beiden verantwoordelijk en hebben een actieve rol in de aanpak van verzuim. Bekend is dat de leidinggevende een cruciale rol heeft in de beïnvloeding van het verzuim van zijn/haar mensen of team. Daarom is het voor leidinggevenden belangrijk om goed op de hoogte te zijn van basiskennis met betrekking tot het omgaan met verzuim. Bijvoorbeeld de uitgangspunten ( “het aanvragen van verzuimverlof”), de hoofdlijnen van de wetgeving, de rolverdeling met bijvoorbeeld bedrijfsarts en de mogelijkheden tot re-integratie. Daarnaast is het belangrijk om te weten hoe je als leidinggevende gesprekken met medewerkers op een plezierige wijze voert, maar daar waar nodig wel prikkelt en confronteert. Ook zijn er verschillende type gesprekken, van een frequent verzuim gesprek tot een gesprek met een langdurig zieke medewerker. Dit vraagt vaardigheden, maar ook het lef om ze toe te passen.

In deze training leer je

  • hoe je zelf actief verzuim bij je medewerkers kunt beïnvloeden;
  • welke rol je hebt als leidinggevende en wat je wel en niet kunt vragen van medewerkers en bedrijfsarts;
  • welke gespreksvaardigheden je goed beheerst en welke je nog verder kunt verbeteren;
  • over aanpak van het verzuim, de spelers daarbinnen, je eigen rol, rolverdeling en oplossingsrichtingen;
  • diverse type verzuimgesprekken te voeren.

Deze training duurt 1 dag met een terugkomdagdeel. Varianten hierop kunnen op maat aangeboden worden, alsook bepaalde thema’s in het verzuim.

Wilt u meer weten?

Uw vragen zien we met belangstelling tegemoet.
Als u onderstaand formulier invult, dan nemen wij snel contact met u op.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons ook bellen via 0523 - 27 29 26.